Nejlepší na trhu

Cena SW keramického montovaného domu záleží na zastavěné ploše, rozsahu dodání, projektu a lokalitě výstavby. Ve srovnání s jinými technologiemi výstavby je cena keramického domu se srovnatelnou zastavěnou plochou a rozsahem dodání vynikající a nejlepší na trhu.

Katalog projektů