4 základní komponenty

Keramické domy jsou vyrobeny výhradně z přírodních materiálů. Čtyři základní komponenty na výrobu kompozitu jsou Liapor, Siopor, cement a speciální přísady pro vylepšení jejich vlastností. Jejich životnost je časově neomezená, stejně jako u cihly. Totožně jsou srovnatelné i kvalitativní parametry (paropropustnost, zvuková a tepelná izolace), avšak díky technologii výroby celých dílců se zabudovanou předpřípravou na sítě (voda, elektřina apod.) stále získáte výhody plynoucí z výstavby montovaných domů.

•1 SIOPOR

Diatomit (hlavní složka Sioporu) je přirozeně se vyskytující jemný silikátový kámen, který se snadno rozpadá na jemný bílý až šedobílý prášek.

Siopor je efektivní tepelně-izolační a zvukově-absorbční silikátový materiál sestávající z pórovitých granulí kulovitého tvaru. Vzhledem ke své výjimečné vlastnosti je vhodný pro ekologické a energeticky úsporné keramické montované domy. Vynikající technické parametry Sioporu umožňují různé způsoby použití při výstavbě domů.

Siopor - materiál keramických stien

•2 LIAPOR

Liapor nahrádza bežné kamenivo. Vyrába se výpalem a expandáciou treťohôrnych ílov v rotačných pecích.

Liapor je velmi lehký granulát. Svou podstatou se Liapor řadí mezi keramické hmoty, které patří mezi nejstarší a nejosvědčenější stavební materiály. U Liaporu jde o vyšší stupeň zpracování základního materiálu, což umožňuje, že k základním vlastnostem keramických materiálů, jako je pevnost, nízká nasákavost, stálost a zdravotní nezávadnost, se přidávají i další, jako například velmi nízká objemová hmotnost a vynikající tepelně-izolační schopnosti.

Liapor - základná zložka na výrobu keramických stien

•3 CEMENT

Cement je přírodní pojivo, které nám zajišťuje dokonalé spojení prvků kompozitu v jeden pevný monolitický díl.

Cement získáváme převážně z lokálních zdrojů:

Základním úkolem cementu je zajistit vysokou, časově neomezenou pevnost pro všechny druhy stavebních konstrukcí. Používáme výhradně vysoce kvalitní cementy s vyšší konečnou pevností od renomovaných slovenských výrobců. Jejich kvalitu zaručuje stálý dohled nad procesem výroby, který zajišťuje autorizovaný úřad vydávající příslušné certifikáty.

Dílce montovaného keramického domu jsou díky kvalitnímu pojivu – cementu vysoce kvalitní.

Cement ako základná zložaka na výrobu keramických stien

•4 ŠPECIÁLNÍ PRÍSADY

Speciální přísady na bázi přírodních komponentů.

Přírodní komponenty pro vylepšení tepelně-izolačních, zvukově-izolačních a statických vlastností keramických stěn pro výstavbu keramických montovaných domů. Jde především o plastifikátory, které modifikují dobu zpracovatelnosti a vytvrzování keramického kompozitu a také zvyšují jeho pevnost. Důležitou látkou je i provzdušňovací přísada, která zlepšuje tepelně-izolační parametry kompozitu a snižuje jeho specifickou hmotnost.

Špeciálne prísady do keramického kompozitu

Katalog projektů