Nízkoenergetický montovaný keramický dům, nízké provozní náklady

Ekologická výroba keramických domů

Nízkoenergetický dům nešetrí jen Vaši peňaženku, šetrí energie a teda i životní prostredí!

Ekologie je na prvním místě

Spotřeba energií stále stoupá. Zejména z tohoto důvodu se přední firmy v různých oblastech, jako jsou doprava, průmysl a stavební sektor, snaží snížit spotřebu energií svými výrobními procesy a vyrábět výrobky šetrné k životnímu prostředí. Ve stavebním odvětví je to hlavně snaha o nízkoenergetický dům, dům s nízkými provozními náklady.

Obvodové zdi CERAMIC HOUSES EU keramického domu pocházející z produkce při vysoce výkonných technologiích, navíc z progresivních materiálů, jsou hlavní součástí každé naší stavby. Podílíme se tak výrazně na celkové energetické bilanci budov a úspoře financí v provozování domů našich klientů. Vytápění a klimatizace může představovat až 70 % spotřeby energie budovy. Naše obvodové stěny s novými materiály pomáhají snižovat náklady na energii a vytvářet optimální životní klima.

Jak výběrem správné technologie výstavby domu můžete přispět ke zdravějšímu životnímu prostředí i Vy? Objednejte si keramický dům!

Jaký je keramický kompozit tepelný izolant a proč je šetrný k přírodě?

Stěnové dílce CERAMIC HOUSES EU keramických domů sestávají z nosné části, kterou je keramický kompozit a z izolační části, kterou je podle aktuálně nabízeného standardu deska z minerální vlny. Primární funkcí keramické části není tedy tepelná izolace, ale nosná funkce. Přesto jsou obě části našich dvousložkových stěn důležité pro výsledné vlastnosti CERAMIC HOUSES EU keramických domů, a to z hlediska tepelně-izolačních parametrů, paropropustnosti, energetické třídy a provozních nákladů.

Z hlediska tepelně-izolačných parametrů se keramické stěny vyznačují hlavně těmito vlastnostmi:

  • jsou teplé – akumulují teplo vytvářené topným systémem domu, následně je teplo vyzařované zpět
  • mají výborné tepelně-izolační vlastnosti (R = 4,8 – 6,9 m².K/W), přičemž s klesajícími exteriérovými teplotami se tyto vlastnosti zlepšují
  • CERAMIC HOUSES EU keramický kompozit udržuje příjemné vnitřní klima během celého roku. V zimě do prostoru vrací teplo a v létě Vás zase ochrání před přehřátím domu. 

Hlavní výhody nízkoenergetického keramického domu

Při výstavbě domu jsou provozní náklady stejně důležité jako náklady vstupní. Hledat rovnováhu mezi těmito dvěma faktory je třeba už při výběru projektu domu a hlavně při výběru technologie výstavby a použitého materiálu.

Při všem tom plánování nesmíme zapomenout na naše zdraví a vnitřní klima domu. Dnes si už klient může vybírat z různých forem výstavby a použitého stavebního a zateplovacího materiálu. Díky technologickému vývoji je ekologický, recyklovatelný a zdraví nezávadný materiál běžně dostupný i ve stavebnictví a není třeba dělat kompromis mezi kvalitou a cenou.

Další nezanedbatelnou výhodou výstavby domu z CERAMIC HOUSES EU keramického kompozitu, která rovněž ovlivňuje ekonomiku výstavby a bydlení, je zlepšení poměru užitkové plochy k zastavěné ploše. Díky užším obvodovým stěnám při zachování výborných izolačních vlastností naši klienti získají větší užitnou plochu při stejné zastavěné ploše nebo naopak při zachování stejné užitné plochy ušetří zastavěnou plochu a tím i část pozemku. Ušetřené místo tak mohou využít vhodněji, například na své letní či zimní aktivity.

Kromě hodnoty tepelného odporu a provozních nákladů se stále častěji zajímáme i o paropropustnost ve spojení s hygienou bydlení. Optimální hladinu relativní vlhkosti vzduchu v hlavní míře ovlivňuje skutečnost, zda je stavba difuzně otevřená nebo difuzně uzavřená. Difuzní uzavřenost staveb s sebou přináší nepříjemné problémy v domě a následně zanechá stopy i na zdraví jejich majitelů. Nejlepším a zároveň i nejekonomičtějším řešením pro zdravé bydlení je postavit si difuzně otevřenou stavbu na silikátové bázi. Taková ekologická stavba si bez dalších nákladů sama upravuje relativní vlhkost v interiérech, včetně místností s nejvyšší vlhkostí (koupelna, kuchyň).

CERAMIC HOUSES EU keramické stěny při izolaci minerální vlnou jsou tedy nejen šetrné k životnímu prostředí a Vaší peněžence, ale chrání hlavně i Vaše zdraví a zdraví Vaší rodiny.

Pro výpočet cenové nabídky na Váš ekologický keramický montovaný dům, kterým přispějete ke zdravému životnímu prostředí, nás neváhejte kontaktovat.

Volejte hned! 8:00 – 16:00

Napište nám teď!