pro EKOLOGICKÝ DŮM

3E? Co to 3E znamená?

Nejednou jsme se setkali s otázkou, co to 3E, které zdobí náš výrobní závod a najdete jej mnohokrát zmíněné také v našich online či offline textech, vlastně znamená?

3E jsou podmínky pro náš hlavní produkt. 3E musí splňovat naše domy. Jsou to zásady pro výstavbu kvalitního, zdravého a energeticky úsporného bydlení.

3E představuje hodnoty a náš závazek vůči Vám i životnímu prostředí, že Váš nový dům bude:

  • EKOLOGICKÝ

Naše strategie vývoje i celý životní cyklus našich produktů (od pořízení surovin, výroby až po recyklaci) je přísně v souladu se snahou Evropské Unie o uhlíkovou neutralitu do roku 2050.

  • ENERGETICKÝ

Vysoká úspora energií po celou dobu životnosti domu. Keramický montovaný dům dokáže poskytnout zdravé a energeticky nenáročné bydlení přirozenou cestou, jen na základě použitých surovin a stavební technologie.

  • EKONOMICKÝ

Bezkonkurenční pořizovací ceny keramických domů a nízké provozní náklady představují mezi individuální bytovou výstavbou ekonomicky nejdostupnější variantu bydlení na trhu.

ekologický dom

Zdraví na prvním místě

Produkty šetrné k přírodě a našemu zdraví jsou nejen moderní, v dnešní době i nevyhnutelné. Naštěstí už stále více a více přemýšlíme do budoucnosti a přehodnucuje následky našeho chování vůči přírodě. Recyklovatelnost, používání přírodních materiálů a ekologická výroba neznečišťující životní prostředí je cílem technologického vývoje ve většině odvětví. Stavební průmysl není výjimkou.

Jak výběrem správné technologie výstavby ekologického domu můžete přispět ke zdravějšímu životnímu prostředí i Vy? Objednejte si keramický ekologický dům!

Zásady pro ekologické a zdravé bydlení

Uhlíková stopa

Naše svědomí i závazek vůči našim dětem nás vedou chovat se zodpovědně, s co nejmenším negativním dopadem na kvalitu života nás i budoucích generací. Uhlíková stopa je komplexní a rozsáhlé téma, kterému se budeme věnovat v samostatném článku. Následky uhlíkové stopy si spolu s každým, komu život není lhostejný, plně uvědomujeme. Naše strategie vývoje, jakož i celý životní cyklus našich produktů (od pořízení surovin, výroby až po recyklaci), je přísně v souladu se snahou Evropské Unie o uhlíkovou neutralitu do roku 2050.

Evropská „zelená dohoda“ je plánem EU pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Stejně jako závazek pro dosažení oběhového hospodářství do roku 2050. Uhlíková neutralita znamená, že nevyprodukujeme více, pokud příroda (jako zachytávač) pohltí ~ 10 gigaton CO₂. Je více než alarmující, že v roce 2022 lidstvo do atmosféry vypustilo více oxidu uhličitého (CO₂) než kdykoli předtím. Naše emise vzrostly o 0,9 % na 36,8 gigaton (Zdroj: Mezinárodní energetická agentura IEA).

Energeticky nenáročné materiály pro výrobu

Prefabrikované stavební dílce vyrábíme z keramického kompozitu, výhradně z přírodního materiálu. Úspora a ekologičnost spočívá v úplné eliminaci nepřírodních, chemických složek (jakými jsou například lepidla) a také v rozdíly použitého množství surovin. Tento rozdíl je důležitý zejména u cementu, při jehož výrobě se vyprodukuje až 8% emisí CO₂ z celé světové produkce. Produkce oceli představuje až 6,5% emisí CO₂. Mimořádným přínosem je postupná náhrada ocelové výztuže kompozitní výztuží, která má řádově nižší uhlíkovou stopu a vícenásobně nižší hmotnost. Z toho důvodu jejich výměna v materiálové struktuře představuje hlavní inovace v plánu skupiny CERAMIC HOUSES.

Je obtížné představit si svět bez cementu. Je to po vodě druhá nejčastěji používaná surovina na světě. V závislosti na zdroji se uvádí, že emise oxidu uhličitého z výroby cementu tvoří 7 až 8 % z celkového množství CO₂ vyprodukovaného lidskou činností. Světová spotřeba betonu v důsledku růstu světové populace a urbanizace nadále stoupá. Je proto třeba hledat řešení jak stavět udržitelně. (Zdroj: www.asb.sk)

Nízká spotřeba energií při bydlení

U keramického montovaného domu neplatí, že čím více do domu investujete, tím nižší bude spotřeba energií. Základem keramického montovaného domu je zdravé jádro. Stěny domu jsou vyrobeny z těch nejvhodnějších, kvalitních přírodních materiálů moderní a progresivní technologií. S nejnižší nákladovou a investiční cenou se tak dosáhne nejvyšší úspory energií. U keramického montovaného domu představují provozní náklady ve vztahu k investičním nákladům optimální efektivitu již od použitých materiálů při výrobě až po spotřebu energií na provoz. Tato úspora se týká těch nejnákladnějších sezónních položek, jakými jsou ochlazování (v létě) a vyhřívání domu (v zimě), ale i minimalizací až vyloučením jiných zařízení, která jsou závislá na energiích (nucené větrání apod.). Keramický montovaný dům dokáže poskytnout zdravé a energeticky nenáročné bydlení přirozenou cestou, jen na základě použitých sourovin a stavební technologie.

Výroba energie je největším producentem emisí z celosvětové produkce CO₂ a její objem stále roste. Udržitelnost ve stavebnictví je tak podmíněna nikoli používáním různých zařízení, ale jejich eliminací.

„Největší sektorový nárůst emisí v roce 2022 pochází z výroby elektřiny a tepla, jejíž emise vzrostly o 1,8 % nebo 261 milionů tun. Konkrétní globální emise z výroby elektřiny a tepla spalováním uhlí vzrostly o 224 milionů tun nebo o 2,1 %, v čele s rozvojem ekonomiky v Asii.“ (Zdroj: www.iea.org)

I když čísla a zdroj energie je na Slovensku na první pohled příznivější, není třeba zapomínat na vedlejší následky. Nejčistší energie je ta, kterou nespotřebujete. (Zdroj: allforpower.cz)

Přírodní materiály

Nosné části domu, jsou vyrobeny z výlučně přírodních materiálů. Jejich technické a hlavně fyzikální parametry tak garantují optimální ekologické vlastnosti, s co nejnižším možným negativním dopadem na životní prostředí. Více o vhodnosti tohoto stavebního materiálu i přímého vlivu na bydlení ve zdravém domě naleznete v našem článku – Proč si vybrat keramický montovaný dům – přírodní stavební materiál.

Keramický, montovaný, ekologický dům je vyroben patentovanou technologií z výlučně přírodních materiálů. Díky tomu je šetrný k životnímu prostředí a poskytuje zdravé bydlení s neomezenou životností.

Recyklovatelnost

Materiály použité při výstavbě domu jsou plně recyklovatelné. Recyklaci lze téměř na 100% uplatnit i při požadavku sanování každé části keramických prefabrikovaných stěn. Váš ekologický dům bude 100% recyklovatelný a nepředstavuje tak zátěž pro další generace a pro životní prostředí.

Technologie výroby snižuje hmotnost

Uplatněním patentované technologie křížem žebrovaných stěn je hmotnost stěn keramického montovaného domu bezkonkurenčně nízká. Například oproti cihlovým domům s železobetonovými věnci jsou keramické montované domy jen něco přes desetinu jejich váhy. Taková, nesrovnatelně nižší váha znamená mimořádně nízké zatížení životního prostředí od objemu spotřebovaných surovin, až po přepravu hotových stěn.

Nákladní přeprava je druhá v pořadí, po osobních automobilech, ve výši emisí skleníkových plynů podle druhu dopravy.

„Doprava je jediným sektorem, ve kterém se emise skleníkových plynů během tří posledních dekád zvýšily, a to o 33,5 % v období 1990 až 2019. Doprava byla zodpovědná za čtvrtinu všech emisí oxidu uhličitého v EU v roce 2019, přičemž podle zprávy Evropské environmentální agentury se na těchto emisích podílela silniční doprava 71,7 procenty.“ (Zdroj:www.europarl.europa.eu)

Životnost

Korpus ekologického domu díky použitým materiálům nemá omezenou životnost. Jak jsme již uvedli, při výstavbě se nepoužívají žádné chemicky vyráběné materiály, které by časem degradovaly, a/nebo představovaly riziko pro obyvatele domu. Např. s domy, kde je součástí stěny i dřevotříska, je životnost keramických domů i kvalita bydlení v nich jednoduše nesrovnatelná.

Jak přispět k modré planetě, zdravějšímu životnímu prostředí a postavit zdravý ekologický dům? Objednejte si keramický montovaný dům. Vyberte si z našeho katalogu nebo nám pošlete Váš vlastní projekt.

Cenová nabídka na vlastní návrh dispozice nebo si vyberte z našeho katalogu.

Volajte hneď! 8:00 – 16:00

Napíšte nám teraz!